W związku z pojawiającymi się różnymi opiniami na temat tej strony (sokolowsko.pl) włączyliśmy możliwość zgłaszania uwag i sugestii.

Zapraszamy do zgłaszania uwag - zakładka po prawej stronie ekranu z napisem "Twoja sugestia".