Dnia 27.01.2011 radne Rady Miejskiej Mieroszowa z okręgu Sokołowsko zorganizowały spotkanie w sprawie utworzenia dodatkowego przystanku w Sokołowsku – koło dawnej poczty. Kwestia ta powracała już wielokrotnie w rozmowach z mieszkańcami, kilka razy też podejmowano działania w tym względzie, niestety bez oczekiwanych efektów. Dlatego też po raz kolejny zorganizowano w tej sprawie spotkanie, na które zaproszono: przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, Sołtys Sokołowska, dyrektora PKS Kamienna Góra, a także lokalnych przewoźników.

Spotkanie przebiegło w dwóch etapach – najpierw omówiono wszystkie wymogi formalne niezbędne do utworzenia nowego przystanku, następnie zebrani udali się na ulicę Pocztową, by sprawdzić, czy nie ma tam żadnych przeszkód natury formalnej, które nie pozwoliłyby na  utworzenie przystanku koło dawnej poczty.

Jak się okazało, nie powinno być żadnych problemów z uzyskaniem pozwolenia ze Starostwa Powiatowego. Niestety inaczej ma się sprawa, jeśli chodzi o lokalnych przewoźników. Muszą oni wyrazić chęć korzystania z drugiego przystanku, gdyż Starostwo Powiatowe nie ma żadnych możliwości „przymuszenia” kierowców busów do korzystania z niego. A póki co, stoją oni na stanowisku, że: nie da się tego zrobić, że za drogie koszty, że niewykonalne jest ustalenie nowego rozkładu dla tak dużej liczby przewoźników działających na trasie Mieroszów – Wałbrzych itd, itp…

Na szczęście na koniec spotkania pojawiło się światełko w tunelu. Możliwe jest, iż kursy na trasie Wałbrzych – Mieroszów (z uwzględnieniem nowego przystanku) uruchomi PKS Kamienna Góra. Dodatkowo, jedna z firm transportowych świadcząca usługi przewozowe na omawianej trasie też zaczęła rozważać taką możliwość.

Następnym etapem będzie złożenie przez radne z miejscowości Sokołowsko wniosku o utworzenie dodatkowego przystanku autobusowego w Sokołowsku do Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Jest jeszcze mnóstwo szczegółów do uzgodnienia i dopracowania, ale może tym razem sprawa przystanku przy ulicy Pocztowej zakończy się sukcesem.

Katarzyna Ubik

Zapraszamy do brania udziału w sądzie (po prawej stronie) [Marcin Fila]