Burmistrz Mieroszowa zarządzeniem z dnia 26 stycznia zarządził wybory sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Łączna, Różana, Nowe Siodło, Rybnica Leśna, Kowalowa, Golińsk, Sokołowsko i Unisław Śląski. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sokołowska odbędzie się 10 lutego o godzinie 16.00 na sali Biały Orzeł.