Wiele kontrowersji budzi projekt budowy nowej kopalni melafiru w Rybnicy Leśnej.

W Urzędzie miejskim w Mieroszowie został wyłożony Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Eksploatacja złoża melafiru „Rybnica I” w Rybnicy Leśnej gm. Mieroszów pow. wałbrzyski”, do którego uwagi można zgłaszać do 11 stycznia 2011 roku. Zespół autorski raportu: Mgr Mirosław Okińczyc – koordynator całości opracowania Prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz – koordynator części przyrodniczej, porosty Dr Zygmunt Dajdok – siedliska przyrodnicze, rośliny, grzyby Dr Zygmunt Kącki – siedliska przyrodnicze, rośliny, grzyby Mgr inż. Paweł Kmiecik – nietoperze Dr Adam Malkiewicz – bezkręgowce Mgr Janusz Masłowski - bezkręgowce Mgr inż. Tomasz Habrat – ochrona przed hałasem Dr nauk tech. Michał Neumann – ochrona powietrza Dr Lech Poprawski – geologia, hydrogeologia. Podpisów nie złożyli: chiropterolog Paweł Kmiecik i entomolog Janusz Masłowski.


Dla wszystkich tych, którzy by chcieli zapoznać się z jego treścią i wyrobić sobie swoją własną opinię prezentujemy ten raport na naszej stronie do pobrania tutaj (pdf 16MB)

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum.