Ogłoszenie o organizacji zjazdu absolwentów Szkoły Podstawowej w Sokołowsku